Plemena holubů

Holubi tvaru

    Prácheňský káník
    Rys
    Koburský skřivan
    Gigant
    Německý výstavní
    Benešovský holub

Bradavičnatí holubi

    bouhužel nikdo z našich členů žádného nechová

Slepičáci

    Maltéz
    Modena

Voláči

    Pomořanský voláč

Barevní holubi

    bouhužel nikdo z našich členů žádného nechová

Bubláci

    Český bublák

Holubi strukturoví

    Pávík
    Parukář

Rackové

    Italský racek

 

Rejdiči a vysokoletci

    Pražský krátkozobí rejdič
    Český rejdič

zdroj: https://www.cschdz.eu
(překlad Mgr. Bc. Alexandr Veselý a kolektiv)