Kachna pomořanská

(B2 – kachny, středně velká plemena)

  • Původ:

Evropa - pravděpodobně především severní Německo, Dánsko, Švédsko                                                                                               

  • Charakteristika:    

Plemeno bylo šlechtěno na vice místech v Evropě již od 18. sto­letí. V Německu bylo nazváno podle hlavní oblasti jejich rozšíření „Pomořanské“. V dalších zemích je však někdy označováno jinými názvy. Je typickým plemenem do extenzivních podmí­nek drobných chovů. Vyniká nenáročností, rychlým růstem a dobrou jatečnou výtěžností.

  • Snáška:

Snáška je až 80 vajec. Vejce mají modrozelenou skořápku, minimální hmotnost násadových vajec je 70g. Pud sezení na vejcích a vodění kachňat je zachován pouze u části kachen.

  • Hmotnost:                     kachna většího tělesného rámce

do 1 roku:     kačer 2,5 – 3,0 min. 2,3 max. 3,5
                   kachna 2,1 – 2,6 min. 1,9 max. 3,1
nad 1 rok:     kačer 2,7 – 3,5 min. 2,5 max. 3,8
                   kachna 2,3 – 3,1 min. 2,1 max. 3,4