Gigant

Názvy dle ES: N - Giant Homer, F - Giant Homer, A - Giant Homer.

Zařazení v seznamu plemen ES: holubi tvaru č.: 30.

  • Původ:

         vznikl v první třetině 20.století v USA z holubu karnó, mondena a poštovních holubů.

  • Plemenné znaky: 

         Sllný kompaktní holub s kratkým tělem, vodorovně stojící s vystouplou silnou hrudí, k ocasu klínovitě zůžený.

  • Posuzování

        Celkový dojem - tvar a držení těla - postoj - hlava - zobák - barva a kresba

         Exteriér

Hlava:

hladká, silná, široká. Od špičky zobáku jdoucí v jednom oblouku do záhlaví s nejvyšším bodem nad očima. Široké čelo vytváří klín ke špičce zobáku

Oči:

vyzařují červeně až oranžové, světlejší u hnědých, tmavé při bílých. Obočnice ůzké a hladké, podle opeření světlé až tmavé.

Zobák:

střední délky, silný, obě poloviny stejně silné; prodloužená linie středu zobáku jde přes oči; podle opeření světlý až černý. Ozobí hladké, dobře ojíněné, ve tvaru V, s dělením, nebo bez něho.

Křídla:

široká, dobře kryjí hřbet, nekříží se.

Ocas:

krátký, úzký a vodorovně nesený

Opeření:

se širšími pery, krátké, pevně přilehlé.

Nohy:

kratší středně, silné, neopeřené a široce nasazené barva drápků od­povídá barvě zobáku.

Krk:

středně dlouhý, silný, silně nasazený, k hlavě se zužující. Hrdlo dobře vykrojené.

Postava:

silna, kompaktnf s kratkym tel em, vodorovne stojfcf, hrud' velmi siro­ka a zada mezi rameny siroka, k ocasu se klfnovite zuzujfcf.
Hmotnost
1.0 mlady    800-1100g
0.1 mlada    750-1000g
1.0 stary      850-1150g
0.1 stara      800-1050g

    Barva a kresba

        Všechny barvy čisté, u jednobarevných stejnoměrné. Andaluzští mají černomod­rou barvu hlavy a krku, hrud', opeření břicha a ocas o něco světlejší,             tmavě modré stíty s černým lemováním, velmi mirná rez je přípustná. Indigoví mají modrou základní barvu a vyběleny ocasní pruh a letky, pruhy v                 letkách a kaprování je černé s načervenalým, nebo nahnědlým nádechem. Všechny pruhy co možná souběžně a protažené. Kapratí s kontrastním a co         možná stejnoměrným kaprováním na štítech. Bělouši mají stejnou pepřovitou směs základní barvy s bílou.

  • Rázy

Bílí,černí,dun, hnědí, červení, žlutí, dominantně červení a modři s černými pruhy, andaluští, indigoví s pruhy, modré, hnědé, červené a žluté plaví, kapratí tmaví, indigoví, stříbřití, hnědí, červeni a žlutí; bělouši v barve stríbřité, červené plavé, žluté plavé.

  • Vady

Dlouhé, úzké, malé nebo hrubé tělo, plochá hrud', spadající zada, vysoký, nízký nebo úzký postoj, pioché nebo kulaté temeno, úzké neklínovité čelo, světlé oči, hrubé obočnice, slabý zobák, hrubé ozobí, lalůček, náznak opeření na nohou, kadeřavé peří, nedostatky barvy a kresby, neodpovidající hmotnost.

Chovatelé: Gregor Ladislav

zdroj: "VZORNÍK PLEMEN HOLUBŮ" Řáček, Chrastil a Lukovský (2008)