1. Výroční členská schůze 2016

15.04.2016 18:00

ZO Nový Bydžov pořádá 1. členskou schůzi 2016

program:

  1. Zahájení 15.4.2016 v 18:00 (ing. L. Gregor)

    2. Seznámení s činností Výboru a ZO ČSCHDZ Nový Bydžov (př. J. Poříz)

    3. Seznámení s členskou základnou ZO (ing. L. Gregor)

    4. Příjem nové členky ZO (p. Kunstová Markéta) - hlasování ing. Gregor

    5. Doplnění Výboru ZO (ing. Ladislav Gregor; Ondřej Tobíšek) - hlasování J. Poříz

    6. Seznámení s Výborem a revizní komisí ZO ČSCHDZ Nový Bydžov -ing. L. Gregor

    7. Předání nových členský průkazů členům ZO (Ing.Ladislav Gregor, př.Roman Kraus; s.Štěpánka Kunstová) předá ing.L. Gregor

    8. Vyhodnocení pouťové výstavy 15.-16. srpna 2015:

            - sekce králíci - př. M. Sobotka

            - sekce drůbež - př. J. Poříz ml.

            - sekce holubi - př. L. Gregor

    9. Vyhodnocení prosincové výstavy 12.-13. 2015 - př. Ing. L. Gregor

    10. Rozbor finančního hospodaření za rok 2015 (příjmy a výdaje) - J. Poříz

    11. Plánovaný rozpočet na rok 2016 - J. Poříz

    12. Revizní zpráva hospodaření ZO př. J. Haltuf

    13. Seznámení s navrhovanými Stanovami ČSCHDZ - ing. L. Gregor

    14. Seznámení s internetovými stránkami ZO Nový Bydžov (adresa a obsah) - př. O. Tobišek

    15. Seznámení s odpracovanými hodinami za rok 2015 a registrace brigádnických hodin při činnost ZO za rok 2016 -ing. L. Gregor (prezentační listina - emailové stránky)

    16. Seznámení čl. základny s králičím hopem - s. Š.Kunstová

    17. Seznámení s možnými výhodami, které mohou čerpat členové ZO Nový Bydžov - př. J. Poříz a př. L. Gregor

    18. Přestávka - občerstvení - J.Poříz

    19. Diskuse

            - nápady, připomínky a návrhy k práci výboru

            - nápady, připomínky a návrhy k rozšíření emailových/iternetových stránek ZO

            - nápady, připomínky a návrhy k možnému čerpání výhod členů ZO

            - doplnění evidence členů dle předložených tiskopisů.

    20. Kontrola Členských průkazů, výdej a nalepení členských známek 2016 do průkazů (průkazy vzít sebou) - členové výboru

    21. Usnesení a závěr.

    22. případné další body budou doplněny

Zápis provede a členům na Výboru ZO předloží k autorizaci do 15. května př. Zdeněk Fišer

nezapomenout doma:

  • členský průkaz a známku
  • poznámky k jednotlivým bodům

                    případné další body budou doplněny po vyzjištění :)

Pozvánka ke stažení zde: ZOCSCHNB pozvanka na VCS 2016.docx (35,5 kB)