Návrh stanov ČSCH

20.01.2016 20:00

Dobrý den,

dle pokynu Martina Kabáta, DiS. generálního sekretáře ČSCH z pověření, a v souladu s přijatým usnesením mimořádné Valné hromady ČSCH konané dne 12. 9. 2015, Vám zasíláme návrh Stanov ČSCH, zpracovaný Komisí pro přípravu Stanov ČSCH.

Na základě přijatého usnesení mimořádné Valné hromady ČSCH, konané dne 12. 9. 2015, bodu C ukládá čl. 3 nižším organizačním složkám ČSCH zaslat připomínky k návrhu Stanov ČSCH do 28. 2. 2016 na adresu Sekretariátu ÚV ČSCH, Maškova 3, 182 53 Praha 8 – Kobylisy nebo e-mail: sekretariat@cschdz.eu a nebo na e-mail uvedený v příloze průvodní dopisu.  

Komise pro přípravu Stanov ČSCH po vypořádání připomínek předloží návrh Stanov ČSCH měsíc před konáním MVH do 28. 4. 2016 nižším organizačním složkám ČSCH.

 

Dokumenty ke stažení níže:

                příloha č. 1  Návrh Stanov ČSCH  STANOVY 20012016.pdf (285,4 kB)

                příloha č. 2  Průvodní dopis  Stanovy_průvodní_dopis.pdf (96,8 kB)

 

S pozdravem

Kateřina Popelková

Sekretariát ÚV ČSCH