2. členská schůze ZO ČSCH Nový Bydžov 2016

02.07.2016 08:00

ZO ČSCH Nový Bydžov pořádá 2. členskou schůzi v chovatelském areálu - příprava pouťové výstavy 2016.

program:

 • Zahájení v sobotu 2. července 2016 v 08:00  (ing. L. Gregor)
 • Seznámení s činností Výboru ZO ČSCHDZ Nový Bydžov ( J. Poříz)
 • Seznámení s účastí členské základny ZO (ing. L. Gregor)
 • Příjem nových členů ZO (přátelé. Luděk Haken a  Edita Soukupová) - hlasování ing. Gregor
 • Seznámení s Výborem a revizní komisí ZO ČSCHDZ Nový Bydžov -ing. L. Gregor
 • Seznámení s evidencí členských průkazů členů ZO J. Poříz, ing. L. Gregor
 • Vyhodnocení splnění úkolů VČS nesplněno

Zápis provede a členům na Výboru ZO předloží k autorizaci do 15. května př. Zdeněk Fišer

Rozbor finančního hospodaření za rok 2015 (příjmy a výdaje) – písemně do zápisu J. Poříz

Plánovaný rozpočet na rok 2016 - J. Poříz

Doplnění Revizní zprávy hospodaření ZO př. J. Haltuf

 • Seznámení s odpracovanými hodinami za rok 2016 J. Poříz a registrace brigádnických hodin při činnosti ZO za rok 2016 –členové ZO (prezentační listina - ing. L. Gregor)
 • Seznámení s možnými výhodami, které mohou čerpat členové ZO Nový Bydžov za brig. hodiny a účast na výstavě - př. J. Poříz a př. L. Gregor
 • Kontrola Členských průkazů, nalepení členských známek 2016 do průkazů (průkazy vzít sebou) - členové výboru
 • doplnění a opravy evidenčních listů výkaz člena – členové a ing. L. Gregor
 • provedení objednávky registračních kroužků ČSCH drůbeže a holubů na rok 2017 –členové a J. Poříz
 • úkoly k zabezpečení pouťové výstavy 2016 – výbor, členové
 • Brigáda – příprava chovatelského areálu na pouťovou výstavu 2016– výbor, členové
 • Usnesení a závěr.
 • případné další body budou doplněny

Za výbor ZO ing. Ladislav Gregor
Pozvánka ke stažení ZDE: Pozvánka-na-ČS-2.7.2016.docx (35608)